ปลูกป่าในทะเลทราย

สำเร็จแล้วต้องไปต่อ...มองโกเลียในเดินหน้าปลูกป่า หยุดการขยายพื้นที่ทะเลทราย ทางสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (9 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งถือเป็นพื้นที่แถวหน้าของจีนที่ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (desertification) ได้ประกาศว่าจะปลูกป่าให้ได้กว่า 860,000 เฮกตาร์ และจะขยายพื้นที่ทุ่งหญ้าให้ได้มากกว่า 2 ล้านเฮกตาร์ ภายในปี 2019 นี้

โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มองโกเลียในได้ดำเนินโครงการปลูกป่าไปมากกว่า 666,700 เฮกตาร์ต่อปี คิดเป็น 1 ใน 9 ของโครงการทั้งหมดทั่วประเทศ โดยนายมู่หย่วน ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ในภูมิภาคและทุ่งหญ้าประจำมองโกเลียในกล่าวว่า ความพยายามปลูกป่าในภูมิภาคแห่งนี้ จะยิ่งเสริมสร้างให้บทบาทของมองโกเลียในในฐานะที่เป็นสิ่งกีดกั้นทางนิเวศวิทยา (ecological barriers) ที่สำคัญนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน มองโกเลียในมีพื้นที่ป่ามากกว่า 26 ล้านเฮกตาร์ และอัตราพื้นที่ป่าคุ้มครองป่าของที่นี่ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.03 ในปี 2013 มาอยู่ที่ร้อยละ 22.1 ด้วยความพยายามนี้ ส่งผลให้พายุทรายในภาคเหนือของจีนลดลง ถือเป็นความประสบความสำเร็จที่งดงามสำหรับการต่อต้านการแปรสภาพสู่ทะเลทราย

โดยในการสู้กับการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายนี้ ได้ใช้วิธีนำพรมหญ้าเทียมที่ทำจากฟางข้าวมาปูเพื่อสกัดกั้นทราย และในการเพาะพันธุ์ต้นไม้บางต้นก็มีการใส่ต้นกาฝากที่มีสรรพคุณเป็นยาหรือสมุนไพรลงไป และเมื่อพวกมันเติบโตชาวบ้านก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย


ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความตั้งใจและลงมือทำ ในขณะที่ในประเทศอื่นหรือพื้นที่อื่น ๆ กำลังมีการทำลายป่าธรรมชาติอย่างมหาศาล


ที่มา - Environman