รัฐบาลจีนเตรียมแบนยานพาหนะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทุกรูปแบบในประเทศ เริ่มจากรนยนต์สาธารณะ

ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากยานพาหนะใช้น้ำมันไปสู่ “ไฟฟ้า” ในทุกประเทศ ย่อมมาจากนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลจีนทุ่มเทอย่างหนักให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เพราะมองว่ามันคืออนาคต

นอกจากลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลจีนยังอัดฉีดเงินให้กับบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กระจายโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ชาร์จไฟฟ้าให้มีจำนวนมากที่สุด และออกกฎเตรียมแบนยานพาหนะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทุกรูปแบบในประเทศ เช่น รถยนต์สาธารณะอย่างรถเมล์ไฟฟ้า หรือการประกาศไม่ให้ใบอนุญาตขับขี่กับคนขับรถผ่านแอพฯ ถ้าไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย