แบบประเมิน สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรค COVID-19สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ เช่นเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ สามารถเช็คตนเองเบื้องต้นได้เลย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันพัฒนาแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนลองเช็คตนเองก่อนเบื้องต้น


เข้าสู่แบบคัดกรองได้ที่เว็บไซต์ https://cmsdm.net/Self-Screening/
โดยหลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

2. สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์

3. สีแดง รีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด


และยังสามารถแตะดูรายการเอียดเพิ่มเติมและข้อควรปฏิบัติ (ลิงก์สีฟ้า) เพื่อป้องกันตนเองได้


ข้อมูล: thaipublica


#iPhone #COVID19

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/