เว็บเช็คข้อมูล COVID-19 ฉบับภาษาไทย


แนะนำช่องทางการอัปเดตข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับภาษาไทย


1. กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค

ติดตามที่เว็บไซต์ https://pr.moph.go.th และ https://ddc.moph.go.thจะมีการอัปเดตข้อมูลของ COVD-19 แต่ละวันในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. เป็นต้นไป ในนี้จะบอกรายละเอียดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันไว้อย่างชัดเจน2. Workpoint News

เว็บไซต์ https://covid19.workpointnews.com


เกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, Thai Media Fund, สำนักข่าว Workpoint และ Cleverse ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาเว็บการแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟิกทำให้ดูข้อมูลได้ง่าย ประกอบไปด้วย

 • ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งเป็นยอดสะสมและส่วนที่รักษาหาย, กำลังรักษาและเสียชีวิต

 • ข้อมูลจากทั่วโลก

 • ประเทศที่ห้ามเดินทางและประเทศเสี่ยง

 • ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19

 • Timeline แบบ Live Update : อัปเดตความคืบหน้าต่าง ๆ พร้อมทั้งข่าวของ COVID-19

ตัวอย่าง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 25633. Covid Tracker

เว็บไซต์ : https://covidtracker.5lab.co

พัฒนาโดย 5Lab บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในไทย เป็นเว็บไซต์ติดตามผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทย รายงานสถานที่ที่มีข่าวผู้ติดเชื้อ สถานที่ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม ซึ่งในเว็บไซต์จะพบแผนที่และข้อมูลสัญลักษณ์สีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยแสดงข้อมูลดังนี้

 • จุดกระพริบสีแดง คือ ข่าวใหม่ในรอบ 14 วัน เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ

 • เครื่องหมายคำถามสีเหลือง คือ ข่าวรอการตรวจสอบ

 • ไอคอนคนสีเหลืองคือ ผู้ป่วยกำลังรักษา

 • ไอคอนคนสีเขียว หมายถึง รักษาหายแล้ว

 • ไอคอนคนสีเทา คือ ไม่ทราบข้อมูลสถานะผู้ป่วย

 • ไอคอนคนสีดำ คือ ผู้ป่วยเสียชีวิต

 • ไอคอน Fake News คือ ข่าวที่ไม่เป็นความจริง4. TH-STAT

เว็บไซต์ https://www.th-stat.com

อัปเดตข้อมูลของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยโดยแบ่งแยกหมวดหมู่ของผู้ป่วย เช่น สัญชาติของผู้ป่วย, เพศ, อายุ, สถานะในการรักษา ฯลฯ


#COVID19

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/