ดาวน์โหลด Firmware iOS 13.3 iPadOS 13.3


Firmware iOS 13.3 iPadOS 13.3

ดาวน์โหลด Firmware iOS 13.3 iPadOS 13.3 หลังจาก Apple ปล่อยอัปเดต iOS 13.3 และ iPadOS 13.3 เราได้รวบรวมลิงก์ดาวน์โหลด Firmware เพื่อให้นำไปใช้ติดตั้งผ่าน คอมพิวเตอร์กัน

ดาวน์โหลด Firmware iOS 13.3, iPadOS 13.3 ลิงก์ตรง โหลดแรงจาก Apple

iOS 13.3 Firmware

Build Number : 17C54

iPhone

13.3 (6s): iPhone_4.7_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (6s+): iPhone_5.5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (XS): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (XS Max (China)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (XS Max (Global)): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (XR): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (11): iPhone11,8,iPhone12,1_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (11 Pro): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (11 Pro Max): iPhone11,2,iPhone11,4,iPhone11,6,iPhone12,3,iPhone12,5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad 7 Wi-Fi): iPad_Educational_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (iPad 7 Cellular): iPad_Educational_13.3_17C54_Restore.ipsw

ข้อมูลจาก : clarified

ทีมงานข่าว : Userthailand


#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/