ดาวน์โหลด Firmware iOS 13.3 iPadOS 13.3


Firmware iOS 13.3 iPadOS 13.3

ดาวน์โหลด Firmware iOS 13.3 iPadOS 13.3 หลังจาก Apple ปล่อยอัปเดต iOS 13.3 และ iPadOS 13.3 เราได้รวบรวมลิงก์ดาวน์โหลด Firmware เพื่อให้นำไปใช้ติดตั้งผ่าน คอมพิวเตอร์กัน

ดาวน์โหลด Firmware iOS 13.3, iPadOS 13.3 ลิงก์ตรง โหลดแรงจาก Apple

iOS 13.3 Firmware

Build Number : 17C54

iPhone

13.3 (6s): iPhone_4.7_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (6s+): iPhone_5.5_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_13.3_17C54_Restore.ipsw

13.3 (7+ GSM