งานวิจัยเผยพบว่าทักษะสกิลสัมพันธ์กับระดับความฉลาดในผู้เล่นเกม MOBA แต่ไม่พบในเกม FPSนักวิจัยจาก Digital Creativity Labs ของมหาวิทยาลัย York ได้ค้นพบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเล่นเกมกับระดับความฉลาดในกลุ่มผู้เล่นเกม MOBA และสามารถใช้เกมประเภทนี้เป็นเครื่องมือวัดระดับความฉลาดแบบเดียวกับการทดสอบ IQ ได้ แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ในเกมประเภท FPS ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS ONE

ทีมจากคณะจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย York ได้ทำงานศึกษาวิจัยออกมา 2 ชิ้นด้วยกัน โดยชิ้นแรก ทีมงานได้ค้นพบว่าระดับความสามารถในการเล่นเกม League of Legends มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำแบบทดสอบจริงเพื่อวัดระดับความฉลาด

ส่วนงานวิจัยชิ้นที่สองนั้น ทีมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเกม MOBA 2 เกม คือ League of Legends และ Dota 2 และ เกม FPS 2 เกม คือ Destiny และ Battlefield 3 ซึ่งพวกเขาค้นพบว่า จากกลุ่มผู้เล่นขนาดใหญ่ที่ได้ทำการศึกษานั้น ในเกม MOBA ระดับการเล่นของผู้เล่นและระดับ IQ นั้นมีความสัมพันธ์กัน เมื่อผู้เล่นมีอายุมากขึ้น แต่สิ่งนี้กลับไม่พบในเกมประเภท FPS ที่ระดับความสามารถของผู้เล่นจะลดลง เมื่อเลยช่วงวัยรุ่นไป

ทั้งนี้ นักวิจับได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวที่ค้นพบในกลุ่มผู้เล่นเกม MOBA นั้นคล้ายคลึงกับสิ่งที่พบในผู้เล่นเกมวางแผนแบบดั้งเดิมอย่างเช่นหมากรุก รวมถึง จากความซับซ้อนและการต้องใช้ความปฏิสัมพันธ์และไหวพริบในการเล่นร่วมกับผู้อื่นของเกมประเภท MOBA งานวิจัยนี้จึงสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าความสามารถในการเล่นเกมนี้ใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความฉลาดได้

สำหรับเหตุผลว่าทำไมถึงไม่พบความสัมพันธ์นี้ในเกมประเภท FPS นักวิจัยให้ความเห็นว่าเกม FPS เน้นที่ความเร็วและความแม่นยำในการยิงเป็นอันดับแรก แต่เกม MOBA นั้นต้องอาศัยความจำและความสามารถในการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ในการเล่นภายใต้ปัจจัยจำนวนมากที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

#เกมส์ #รถ #รถพลังงานไฟฟ้า #รถยนต์ #เกมส์มือถือ #เกมส์โมบ้า #games #esports #sport #futball #car #EVcar #rov

——————————————