Google เปิดเว็บแผนที่โควิด-19 แสดงข้อมูลการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ
แผนที่ แสดงจำนวนการติดเชื้อ การรักษา และภาพรวมการแพร่ระบาดในแต่ละประเทศ จาก Googleเมื่อเข้าไปแล้วจะพบแผนที่แสดงจำนวนการระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก สามารถแตะในแต่ละประเทศเพื่อดูรายละเอียดได้ในแผนที่จะแสดงข้อมูล อัตราการติดเชื้อ รายต่อ 1 ล้านคน ยืนยันว่าติดเชื้อ รักษาหายแล้วหายแล้ว และผู้เสียชีวิต ของแต่ละพื้นที่สามารถแตะไปที่ประเทศนั้น ๆ ที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดการระบาดในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

ดูแผนที่โควิด-19 :https://google.com/covid19-map


#แผนที่โควิด #Google

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice

ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/