Google เปิดเว็บแผนที่โควิด-19 แสดงข้อมูลการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ
แผนที่ แสดงจำนวนการติดเชื้อ การรักษา และภาพรวมการแพร่ระบาดในแต่ละประเทศ จาก Googleเมื่อเข้าไปแล้วจะพบแผนที่แสดงจำนวนการระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก สามารถแตะในแต่ละประเทศเพื่อดูรายละเอียดได้