Johnson & Johnson และ Apple เปิดตัวแอป Heartline Study


Johnson & Johnson และ Apple เปิดตัวแอป Heartline Study ที่พัฒนามาเพื่อศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ใช้การตรวจผ่าน iPhone ร่วมกับฟีเจอร์ ECG บน Apple Watch ที่ช่วยในการจำแนกคลื่นไฟฟ้า ตรวจหาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AFib) และหัวใจเต้นผิดปกติการศึกษานี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการเท่านั้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.อายุ 65 ปีขึ้นไป

2.เข้าโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล

3.ใช้ iPhone 6S ขึ้นไป

4.ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ


โปรแกรมการศึกษาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนี้จะศึกษาผ่านแอป Heartline Study ที่พัฒนาโดย  Johnson & Johnson จะให้ความรู้ เคล็ดลับ และแบบสอบถาม รวมถึงคำถามหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพหัวใจ ใช้เวลา 2 ปี โดยกลุ่มหนึ่งจะใช้แอป Heartline บน iPhone เท่านั้น และอีกกลุ่มหนึ่งจะใช้งานร่วมกับ Apple Watch ที่รองรับ ECG


การศึกษานี้มีความคาดหวังว่าเทคโนโลยีของ Apple จะสามารถช่วยในการศึกษาและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยจะศึกษาเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด 3 ปี โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เข้าร่วม 2 ปี และเก็บรวมรวมข้อมูลอีก 1 ปี

เห็นได้ว่า Apple ยังคงเดินหน้าพัฒนาและศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพอยู่เรื่อย ๆ โดยใช้อุปกรณ์ของ Apple เป็นตัวช่วย คาดหวังว่าในอนาคตเราจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น
ขอบคุณ : 9to5maciclarified


#Apple #HeartlineStudy

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/