โรงพยาบาล หั่วเสินซาน ในหูเปย์พร้ามใช้งานในวันพรุ่งนี้


เมื่อปลายปีที่แล้ว จีนเกิดโรคระบาดสายพันธ์ุใหม่ ชื่อว่าโรคโคโรนา มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงต้องมีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก


โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มค. 2563 คาดว่าแล้วเสร็จพร้อมรับผู้ป่วย

ได้ภายในวันที่ 3 กพ. นี้หากสร้างเสร็จตามกำหนด

โรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินที่ใช้เวลาสร้าง 10 วัน


โรงพยาบาลแห่งนี้สามารถรับผู้ป่วยได้ราวๆ 1000 ราย


และก่อนหน้านี้จีนได้สร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินที่เปิดให้บริการ

โดยเปลี่ยนจากอาคารว่างให้รับผู้ป่วยได้ถึง 1000 ราย โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2 วัน

ทีมงาน : UserThailand


#HuoshenshanHospital #โคโรนา

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/