Apple กำลังค้นคว้าพัฒนา iPad และ MacBook ให้ใช้เป็นที่ชาร์จไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้


Apple กำลังค้นคว้าพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มขดลวดชาร์จเข้ากับ MacBooks และ iPad เพื่อใช้เป็นที่ชาร์จไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

โดย Apple ได้ยื่นสิทธิบัตรให้กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา โดยมีชื่อว่า "Inductive charging between electronic devices"

ซึ่งดูเหมือนว่า Apple จะให้ความสนใจในด้านนี้เป็นพิเศษ โดยได้ยื่นขอสิทธิบัตรหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้ ซึ่งตอนนี้ได้ยื่นสิทธิบัตรไปแล้วกว่า 40 รายการ


ภายในสิทธิบัตรแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์พกพาของ Apple อย่าง Apple Watch, iPhones, iPad และ MacBook สามารถใช้ระบบการชาร์จแบบไร้สายร่วมกันได้