Instagram เพิ่มการใช้งาน Direct Message เวอร์ชันบนเว็บ ให้ร้านค้าต่างๆ สะดวกมากขึ้น
Instagram ประกาศว่า ผู้ใช้งานสามารถส่ง Direct Message หรือข้อความโดยตรงจากเบราว์เซอร์ได้แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ก่อนหน้านี้ Instagram ได้ทำการทดสอบ Direct Message ของเว็บกับผู้ใช้กลุ่มเล็ก ๆ เมื่อเดือนมกราคมตั้งแต่การทดสอบเริ่มต้นขึ้น Instagram ได้ทำการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้ ใช้งานได้ใกล้เคียงกับในแอพ รวมถึงอีโมจิและการส่งภาพถ่ายและวิดีโอDirect Message จะทำให้ผู้ที่ใช้ Instagram ตลอดเวลาเช่นนักข่าวหรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ เพราะสามารถสื่อสารได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อต้องตอบกลับข้อความหลายร้อยข้อความต่อวัน

ที่มา : The Verge

#DirectMessage