เปิดขาย iPad Pro 2020 เฉพาะรุ่น Wi-Fi ที่ Apple Store ออนไลน์ไทย