วิดีโอแสดงการใช้งาน Trackpad ใน iPad Pro ร่วมกับ Magic Keyboard


Craig Federighi ผู้บริหารฝ่าย Software ของ Apple ได้สาธิตการใช้งานฟีเจอร์ Trackpad บน iPad Pro ร่วมกับ Magic Keyboard โดยแสดงคุณบัติดังนี้

  • ใช้ Trackpad ควบคุม Cursor ในหน้าจอ iPad ได้

  • Cursor ที่ควบคุมด้วย Trackpad จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้งาน เช่น หากอยู่ปกติจะเป็นวงกลม หากอยู่ที่ปุ่มก็จะปรับไปตามปุ่ม เป็นต้น

  • ใช้ Trackpad ควบคุม Cursor ให้เรียกเมนูต่าง ๆ บนหน้าจอ เช่น เลื่อนไปด้านล่างจอเพื่อเรียก Dock, เลื่อนไปบนขวา เพื่อเรียก Control Center เป็นต้น

  • ใช้คำสั่งนิ้วในการควบคุมการใช้งานบน iPad ได้ เช่น ใช้ 3 นิ้วปัดที่ Trackpad เพื่อสลับแอป, ใช้ 3 นิ้วปัดขึ้นที่ Trackpad เพื่อเรียก Multitasking, กางนิ้วที่ Trackpad เพื่อซูม เป็นต้น


คุณสมบัติ Trackpad ใน iPad นั้นจะถูกปล่อยมาพร้อมกับ iPadOS 13.4 ซึ่งมีกำหนดปล่อยอัปเดตวันที่ 24 มีนาคมนี้


ชมวิดีโอ


ที่มา : theverge


#Trackpad #MagicKeyboard #iPadPro

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport