Unicode ประกาศเลื่อนการประกาศ Emoji 14.0 ออกไปอีก 6 เดือน


Unicode Consortium ประกาศว่า Emoji เวอร์ชัน 14 จะอัพเดตจากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดือน เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

Unicode 14.0 จะประกาศอัพเดต จากเดิมมีนาคม 2021 ไปเป็น กันยายน 2021 ทั้งนี้การประกาศเลื่อนดังกล่าวไม่มีผลกับ Emoji 13.0 ก่อนหน้านี้ โดยระบบปฏิบัติการหลักจะเริ่มใช้กันช่วงปลายปีตามเดิมผลดังกล่าว น่าจะทำให้ในปี 2021 อาจไม่มี Emoji ใหม่ออกมาให้ใช้งาน เนื่องจากฝั่งผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อเพิ่มชุดอีโมจิเข้าไป


ที่มา : MacRumors


#Emoji14 #Unicode

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ABOUT US

iPhone iOS Thailand พื้นที่อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone จากประสบการณ์การใช้ iPhone ทุกรุ่นมากว่า 10 ปี ผมซ่อม iPhone ได้ทุกรุ่น
**iPhone iOS Thailand เป็นเว็บไซต์ในเครือ MacUp Studio รับซ่อม iPhone, iPad, iMac, Macbook ทุกรุ่นทุกอาการ

Contact Us
Follow Us
  • Page MacUp Studio
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogspot

© 2019 Copyright By iPhone iOS Thailand