Wi-Fi Alliance ประกาศชื่อ Wi-Fi 6E ใหม่ที่เตรียมใช้คลื่นความถี่ 6GHz ในอนาคตWi-Fi Alliance ได้ประกาศเปิดตัวมาตรฐาน Wi-Fi 6E ที่เป็นชื่อใหม่ สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่จะรองรับคลื่นความถี่ 6GHz ในอนาคต

Wi-Fi Alliance ประกาศชื่อ Wi-Fi 6E ใหม่ที่เตรียมใช้คลื่นความถี่ 6GHz #ในอนาคต

คลื่นความถี่ 6GHz รอการอนุมัติให้บริการทั่วโลกจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ทาง Wi-Fi Alliance จึงได้ประกาศเปิดชื่อมาตรฐานใหม่ที่รองรับคลื่นความถี่ 6GHz ชื่อว่า Wi-Fi 6E


คลื่นความถี่ 6GHz จะช่วยแก้ปัญหาช่องสัญญาณไม่เพียงพอ ซึ่ง Wi-Fi 6E จะใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณที่กว้างขึ้นของคลื่น 6GHz ทำให้ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลดีขึ้นและเร็วกว่า Wi-Fi 6

เมื่อมีการเปิดให้บริการคลื่นความถี่ 6GHz นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอุปกรณ์แรกที่จะรองรับ Wi-Fi 6E ก็คือ Wi-Fi Access Point และสมาร์ตโฟน ตามด้วย Access Point ระดับองค์กรที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม อย่างการส่งมอบแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์เครื่องจักร, การรีโมทเพื่อบำรุงรักษา และการอบรมพนักงาน รวมถึงส่งมอบประสบการณ์โลกเสมือนจริง Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)

Edgar Figueroa ประธานและซีอีโอของ Wi-Fi Alliance กล่าวว่า คลื่นความถี่ #6GHz จะช่วยตอบสนองความต้องการของคลื่นความถี่ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้ Wi-Fi ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ซึ่ง Wi-Fi Alliance ได้เปิดตัว Wi-Fi 6E ในตอนนี้ เพื่อสื่อสารคำศัพท์ที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ใช้ Wi-Fi ระบุอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานร่วมกับคลื่น 6GHz ได้ เมื่อคลื่นพร้อมใช้งานในอนาคต


ขอบคุณ iclarified

ทีมงาน : userthailand

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ABOUT US

iPhone iOS Thailand พื้นที่อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone จากประสบการณ์การใช้ iPhone ทุกรุ่นมากว่า 10 ปี ผมซ่อม iPhone ได้ทุกรุ่น
**iPhone iOS Thailand เป็นเว็บไซต์ในเครือ MacUp Studio รับซ่อม iPhone, iPad, iMac, Macbook ทุกรุ่นทุกอาการ

Contact Us
Follow Us
  • Page MacUp Studio
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogspot

© 2019 Copyright By iPhone iOS Thailand