การแจ้งเตือนการใช้งาน "The iTunes Store is unable to process purchases at this time"
มีการเเจ้งเตือนการใช้งาน The iTunes Store is unable to process purchases at this time

การแจ้งเตือน The iTunes Store is unable to process purchases at this time ที่เด้งขึ้นมาบน iPhone ของผู้ใช้หลายท่าน Reset เครื่องก็ยังไม่หาย