Apple เปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max, XR ที่มีปัญหา ฟรีApple เปิดโปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max, XR ที่มีปัญหาบางเครื่องฟรี เช่น ชาร์จไม่ค่อยติดในบางครั้ง

โปรแกรมเปลี่ยน Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, XS Max, XR ที่มีปัญหา

Apple เผยว่าพบปัญหา Smart Battery Case สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR บางเครื่องที่มีอาการดังนี้

Battery Case ไม่ชาร์จ หรือไม่ชาร์จในบางครั้งเมื่อเชื่อมต่อกับตัวชาร์จBattery Case ไม่ชาร์จ หรือไม่ชาร์จในบางครั้งเมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone

Apple ระบุว่า Smart Battery Case ที่พบปัญหาเป็นรุ่นที่ผลิตในช่วงเดือนมกราคม 2019 ถึง ตุลาคม 2019 โดยผู้ใช้ที่เข้าเกณฑ์สามารถนำเครื่องเข้าไปรับบริการที่ Apple หรือ AASP เพื่อเข้าโปรแกรมเปลี่ยนเครื่องฟรี

โดยโปรแกรมจะครอบคลุม Smart Battery Case ที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2 ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก


ข้อมูลเพิ่มเติม – Apple Support


#Twitter

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/