อะไรคือความสุขของมนุษย์กันแน่?

อะไรคือความสุขของมนุษย์กันแน่? .... เมื่อถามถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตกับคนทั่วไป มากกว่า 80% ตอบว่า

เป้าหมายสูงสุดคือ ความร่ำรวย และการมีชื่อเสียงโด่งดัง

โครงการ Harvard Study of Adult Development เป็นโครงการศึกษาชีวิตมนุษย์ ที่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อหาว่าแท้จริงแล้วอะไรคือความสุขของมนุษย์กันแน่

ตลอด 75 ปี เราศึกษาชีวิตของชาย 724 คน ถามพวกเขาเกี่ยวกับงาน ความเป็นอยู่ และสุขภาพ ปีแล้วปีเล่า และแน่นอนว่าเราถามคำถามโดยไม่รู้เลยว่า สุดท้ายแล้วชีวิตของพวกเขา จะเป็นอย่างไร เมื่อเวลาผ่านไปโครงการได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตัวอย่างของเราราวๆ 60 คน จาก 724 คน ยังมีชีวิตอยู่ และยังร่วมอยู่ในโครงการนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุราวๆ 90 ปีแล้ว คำตอบที่ชัดเจนที่สุด ที่เราได้จากการวิจัย 75 ปี นั้นให้คำตอบที่น่าประหลาดใจ เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวย, ความโด่งดัง หรือการทำงานหนัก คำตอบที่ได้แบ่งเป็น 3 อย่างคือ

อย่างแรกเลย คือ ความสัมพันธ์ทางสังคม ยิ่งรู้จักคนมาก ก็ยิ่งทำให้คน คนนั้นมีความสุขมากขึ้น เมื่อเทียบกับคนที่อยู่อย่างโดดเดียว คนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนหลายๆคนจะมีความสุข สุขภาพดี และอายุยืนมากกว่า ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เรามีความสุขและแข็งแรงมากขึ้น

อย่างที่สองที่เราได้เรียนรู้ คือ ไม่ใช่แค่จำนวนเพื่อนที่คุณมี การมีคนรู้จักเยอะๆ ต้องมีการแยกระดับความสนิทออกให้ได้มากขึ้น หรือพูดได้ว่า มีเพื่อนน้อยแต่สนิทมาก จะทำให้มีคุณภาพมากกว่า ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเพื่อนที่ดีจะช่วยปกป้องความสุขได้อย่างดี

ข้อสุดท้ายที่เราเรียนรู้ คือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับในทุกๆแง่ ทั้งการงาน ครอบครัว และเพื่อนสนิท จะไม่ใช่แค่ปกป้องสุขภาพเท่านั้น แต่ยังปกป้องสมองของเราด้วย เราพบว่าการมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมั่นคงกับคนอีกคน คนที่มีความสัมพันธ์ที่พวกเขารู้สึกว่าพึ่งพาอีกคนได้เมื่อต้องการในช่วงอายุ 80 เป็นสิ่งที่ปกป้องเรา และช่วยให้มีความจำที่เฉียบคมเป็นระยะเวลานานได้

สุดท้ายแล้ว ความสุขไม่ได้วัดจากว่า "มีอะไรบ้าง" ความสุขที่แท้จริงและยั่งยื่นที่เราได้เรียนรู้มาคือ การมีความสัมพันธ์กับ "เพื่อนมนุษย์ที่ดี" การมอบเรื่องราวให้กันและกันต่างหาก ที่จะทำให้ความสุขของคุณเกิดขึ้นได้จริงๆ

"ชีวิตสั้นนัก จนไม่มีเวลาสำหรับการทะเลาะ การขอโทษ การอิจฉาริษยา และการต่อว่า มีเพียงเวลาเพื่อรัก และจะว่าไปแล้วเวลานั้นก็แสนสั้นเช่นกัน" ----- ชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดี ----- #TEDTOP #TEDTalk #สรุปประเด็นเด่นจากTEDTalk -------------- (เนื้อหาที่สรุป ดึงมาเฉพาะส่วนที่น่าสนใจ ผู้เขียนได้ใส่ความคิดและส่วนเสริมเข้าไป เพื่อให้เนื้อเรื่องเหมาะกับภาษาเขียนมากยิ่งขึ้น) | What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | Robert Waldinger | TEDxBeaconStreet