กลุ่มจิตอาสา จ.ขอนแก่น ผลิตเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 ช่วยชาวเชียงใหม่

กลุ่มอีริค ผลิตเครื่องดูดละอองฝุ่น พีเอ็ม 2.5 แก้ปัญหาค่าฝุ่นจิ๋ว ให้ชาวเชียงใหม่ เน้นธรรมชาติบำบัด เตรียมนำไปติดตั้งภายในสัปดาห์นี้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม การก่อสร้างเครื่องดูดฝุ่นละออง PM 2.5 จากทีมวิศวกร และจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ หรือจิตอาสาอีริค ที่บ้านหนองแก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปช่วยแก้ปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองที่จังหวัดเชียงใหม่นายศรัณย์ อินทรกำแหง กลุ่มจิตอาสาอีริคบอกว่า ทางกลุ่มได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศมาโดยตลอด และเมื่อภาคเหนือมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงช่วยกันคิดผลิตเครื่องดูดฝุ่นต้นแบบเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยอาศัยหลักทางวิศวกรรม หาวัสดุมาประดิษฐ์ ทดลอง กระทั่งได้นวัตกรรม ที่เรียกว่า "เครื่องดูดฝุ่น พีเอ็ม 2.5" ขนาดความสูง 4 เมตร 20 เซนติเมตร มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนรับฝุ่น ส่วนจับฝุ่นด้วยละอองน้ำ และส่วนแยกฝุ่นกับน้ำออกจากกัน


การทำงานเริ่มจากช่องดูดฝุ่น ทำจากสแตนเลส ติดตั้งเซนเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง แล้วใบพัดจะดูดฝุ่นเข้ามาที่อัตราความเร็วสูง แล้วหัวฉีดจะฉีดน้ำไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุนของใบพัด ฝุ่นละอองจะตกลงไปชั้นที่2 ที่มีหัวพ่นละอองน้ำ ชั้นนี้ไอน้ำจะดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศไว้ ฝุ่นจะถูกดูดเข้าถังเก็บผ่านกระบวนการบำบัด ก่อนจะถูกเป่าออกมาข้างนอกเป็นอากาศหมุนเวียน เป็นแนวคิดที่รวมธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ มาสร้างสมดุล นำหลักจากธรรมชาติมาแก้ไขปัญหา


ส่วนสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม คือพื้นที่โล่ง เพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างทำงานได้อย่างเต็มที่ และตัวเครื่องพร้อมจะนำไปติดตั้งช่วยแก้ปัญหาให้ชาวเชียงใหม่ได้ภายในสัปดาห์นี้ และทางกลุ่มตั้งใจขยายแนวคิดนี้ไปยังสถาบันการศึกษา และ ได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไป


นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังได้ประสานงานขอความร่วมมือประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาด้วย