ผู้ใช้ Facebook ในสหรัฐฯ สร้าง Avatars ของตัวเองได้แล้ว