top of page
  • iPhone iOS Thailand

Facebook ประกาศรวมแชท Messenger และ Instagram เข้าด้วยกัน


Facebook ได้ประกาศรวมบริการข้อความ (DM) บน Instagram และ Messenger เข้าด้วยกัน ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อความต่าง ๆ ได้จากทั้ง 2 แพลตฟอร์ม หลังมีรายงานเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้

โดยในการรวมบริการในครั้งนี้ จะเป็นการนำความสามารถจากทั้ง DM บน Instagram และ Messenger มาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น * การเปลี่ยนสีแชต * การเปลี่ยนอิโมจิ Reaction * การตอบกลับข้อความ * การส่งต่อข้อความ * ลูกเล่นในกล่องข้อความ * สติกเกอร์เซลฟี * Watch Together * โหมด Vanish ไฮไลต์ที่สำคัญก็คือ โหมด Vanish ที่จะคอยลบข้อความเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้เห็นข้อความแล้ว หรือผู้ใช้ออกจากห้องแชต เพื่อความปลอดภัยเก็บข้อความเป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ว่าจะรับข้อความจากใครได้บ้าง ฟีเจอร์ที่รวมบริการส่งข้อความบน Instagram และ Messenger นี้ เปิดใช้งานแล้วในบางประเทศ และจะเปิดให้ใช้งานได้ทั่วโลกในเร็ว ๆ นี้ อ้างอิง : Facebook Newsroom ,beartai ช่องยูทูปให้ความรู้ผู้ใช้งาน iPhone iPad Mac youtube : http://bit.do/YTiPhoneiOSTH . instagram :https://www.instagram.com/iphoneiosthailand/ . เว็บไซต์: https://www.iphoneiosthailand.com/ twitter : https://twitter.com/iPhoneiOSth . เว็บไซต์ #ซ่อมไอโฟน #ซ่อมไอแพด : https://www.macupstudio.com/ . #ซ่อมMac #ซ่อมแมคบุค : http://bit.do/macupstudiofixservice . #ศูนย์ซ่อมMac #ศูนย์ซ่อมiPhone #ศูนย์ซ่อมiPad #ซ่อมiPhone #ซ่อมiPad fb : https://www.facebook.com/MacUpStudio/ #ซ่อมMacbook #ซ่อมiMac fb : https://www.facebook.com/MacUpStudio/ . ตัวอย่างงานซ่อม iPhone ซ่อมMac : youtube: http://bit.do/MacUpchannelKK1 . #Messenger #Instagram #Facebook #iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport #MacOsThailand #MacSupport #iPadOsThailand #iPadSupport #AppleWatchSupport #UserThailand #MacUpStudio ทีมงาน : iPhone iOs Thailand User (Benz)

bottom of page