สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปลี่ยนจอ iPhone
#สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปลี่ยนจอiPhone เนื่องจาก apple ได้เริ่มบล๊อคฮาร์ดแวร์ มีผลให้การเปลี่ยนจอร้านนอกประกันจะมีข้อความเตือนใน iPhone รุ่นใหม่ๆ *เตือนเฉพาะใน iPhone รุ่นใหม่ๆ* iPhone 11 Series / iPhone 12 Series / Se2 จะมีข้อความเด้งเตือนหน้าจอว่า "ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่า iPhone เครื่องนี้ใช้อุปกรณ์จาก apple หรือไม่" เป็นเ