iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 14.4

iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 14.4

แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและเพิ่มคุณสมบัติใหม่เล็กน้อย


iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max


iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max


iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X


iPhone 8

iPhone 8 Plus


iPhone 7

iPhone 7 Plus


iPhone 6s

iPhone 6s Plus


iPhone SE (รุ่นที่ 1)